Dokumentace

LOGO_VYVOJ


Zpracovává komplexní výkresovou dokumentaci projektu

Na základě 3D modelů, sestav nebo rozpadových skupin zpracovává výrobní dokumentaci dle požadovaných standardů a norem, vývojovou dokumentaci i přehledová schémata složitých sestav, skupin a podskupin.

Dokumentuje

složité sestavy dílů, rozpady nebo soustavy měřicích bodů.

Zpracovává

širokou škálu materiálů týkajících se grafických doprovodů, návrhů a designerských řešení formou vektorových nebo bitmapových obrazů, textových polí, prezentací a prospektů navržených pro offsetový tisk apod.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -