Konstrukce

 LOGO_VYVOJ


Základní funkce produktu, designu, použitelnosti i funkčnosti těchto řešení. Modelují se zde složité a technicky náročné mechanismy. Výstupem jsou 3D objemová data v požadované kvalitě.

Parametrizace

Zajímavou disciplinou při konstruování je parametrizace 3D modelu, nebo celé sestavy. Zadáním nové hodnoty stávajícího parametru se automaticky provede kompletní změna celého modelu, případně celé sestavy během okamžiku. Parametrem může být konstanta, fyzikální veličina, nebo změna tvaru. Během několika minut lze potom provést hned několik řešení, aniž by se musel celý model nebo sestava zdlouhavě předělávat. Pro zákazníka to znamená opravdu markantní úsporu financí a času!

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -