Optimalizace

 LOGO_VYVOJ


Provádí se na základě změny vstupních parametrů, zástavbových podmínek, ergonomie, designu resp. povrchových dat, nebo speciálních požadavků zákazníka. Nejčastějším případem je změna materiálu nebo úspora hmotnosti, která je rozhodující při stanovení konečné ceny výrobku.

Image 0 - PROJEKT LASVIT-Crystall Wall
PROJEKT LASVIT-Crystall Wall
Namahání nosné stěny
Image 1 - PROJEKT LASVIT-Crystall Wall
PROJEKT LASVIT-Crystall Wall
Namahání nosné stěny
Image 2 - PROJEKT LASVIT-Crystall Wall
PROJEKT LASVIT-Crystall Wall
Namahání nosné stěny
Image 3 - PROJEKT TRW - PRŮBĚH NAPĚTÍ
PROJEKT TRW - PRŮBĚH NAPĚTÍ
Namahání plastového kaslíku
Image 4 - PROJEKT KOPR
PROJEKT KOPR
Triangulace
Image 5 - PROJEKT KOPR
PROJEKT KOPR
Stanovení sil a reakcí
Image 6 - PROJEKT KOPR
PROJEKT KOPR
Deformace
Image 7 - PROJEKT KOPR
PROJEKT KOPR
Optimalizace hmotnodti - odlehčení nosníku