Skenovaní, měření

Design


Pro kontroly komplexních tvarů dílů a součástí nabízíme službu bezkontaktního měření pomocí laserového měřícího systému. Pracovní rozsah umožňuje provádět měření v libovolné poloze. Výstupem jsou měrové protokoly s grafickým znázorněním odchylky vůči CAD datům.

3D-scan

Systém rovněž umožňuje získávat CAD data scanováním fyzickým modelů - tzv. 3D scanning. Výstupem jsou v tomto případě STL-soubory nebo mračna bodů, které jsou základním stavebním kamenem pro vyhlazování povrchů.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -