Vnější povrch - surfacing

LOGO_DV


Nosným programem je realizace návrhů a představ zákazníka, designera. Na základě zkušeností v oblasti tvorby virtuálních produktů jsou zpracovány esteticky vyrovnaná, ergonomicky propracovaná řešení těch nejsložitějších součástí a tvarů v závislosti na funkčnosti, vyrobitelnosti i technologii zpracování používaných materiálů.

Výstupem jsou 3D povrchová data v požadovaných formátech a kvalitě. Jsou základním stavebním kamenem pro 3D objemový model.

Image 0 - PRACOVNÍ STANICE
PRACOVNÍ STANICE
Styling - Surfacing
Image 1 - PROJEK LASVIT - Crystal Wall
PROJEK LASVIT - Crystal Wall
Rendering
Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 - SURFACING
SURFACING
Optimlizace formy